ESO atrinko išmaniosios apskaitos sistemos konsultacinių paslaugų teikėją

ESO atrinko išmaniosios apskaitos sistemos konsultacinių paslaugų teikėją

ESO atrinko išmaniosios apskaitos sistemos konsultacinių paslaugų teikėją  – „AF Mercados – Energy Markets International“, iš Ispanijos.

ESO rengiasi išmaniosios apskaitos sistemos masiniam diegimui Lietuvoje. Artimiausiu metu ESO planuoja pradėti išmaniosios apskaitos infrastruktūros (išmaniųjų elektros energijos skaitiklių, komunikacijų infrastruktūros, išmaniosios apskaitos informacinės sistemos)  viešųjų pirkimų procedūras paskelbdami kvalifikacinę atranką. Bus atrinkti geriausi 6 tiekėjai, kurie šių metų viduryje gaus techninę specifikaciją ir toliau dalyvaus konkurse. Planuojama pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, o sutartį su laimėjusiu tiekėju pasirašyti 2020 m. pradžioje.

Siekdama tinkamai pasiruošti masiniam išmaniosios apskaitos sistemos diegimui Lietuvoje, ESO pasirašė sutartį su „AF Mercados – Energy Markets International“ dėl konsultacinių paslaugų teikimo.

Ispanijos bendrovės ekspertai, kartu su ESO komanda, parengs galutinius planuojamo pirkimo dokumentus, o taip pat teiks konsultacijas pirkimo procedūrų metu.

ESO planuoja 2020 m. eigoje pradėti diegti išmaniuosius skaitiklius. Planuojama, kad investicijos į išmaniosios apskaitos sistemos diegimo Lietuvoje programą viršys 200 mln. Eur.