Išmaniosios energijos apskaitos diegimo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė

Informuojame, kad www.eso.lt patalpinta Išmaniosios energijos apskaitos diegimo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė (toliau – Analizė), kurią ESO užsakymu atliko Ernst & Young Baltic, UAB.

Analizė buvo parengta 2017 m. lapkričio 27 d. Analizėje yra naudojamos prielaidos, duomenys bei pateikiama kita informacija tokia, kokią AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir Ernst & Young Baltic, UAB turėjo iki 2017 m. lapkričio mėn. 15 d.

Pabrėžtina, kad Analizė nėra suderinta su Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, nėra įvertinti reguliaciniai aspektai, o dokumente naudų vertinimas pateikiamas pagal kaštų – naudų analizėms atlikti naudojamą metodiką ir vertintojo (Ernst & Young Baltic, UAB) suvokimą. Analizėje nurodyta informacija ir prognozės grindžiamos iki 2017 m. lapkričio mėn. 15 d. turėtais duomenimis bei prielaidomis, todėl neturi būti tikimasi, kad minėtos prognozės pasitvirtins ir / ar bus įgyvendintos. Analizėje aprašytos ESO veiklos kryptys, veiklos vertinimai, pasiūlymai, išvados negali būti laikomos galutiniais sprendimais vykdyti tam tikrus veiklos pokyčius, investuoti ar atlikti kitus veiksmus. ESO netikslins Analizėje nurodytų prognozių, taip pat neaiškins jų nukrypimo priežasčių. Aktuali informacija apie ESO veiklos rezultatus yra skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka per NASDAQ Vilniaus vertybinių popierių biržos naudojamą informacijos atskleidimo sistemą.

Konkrečių sprendimų siekiant įgyvendinti išmaniosios apskaitos diegimo projektą priėmimas ir įgyvendinimas (įskaitant laiką, finansavimo būdą ir kitus aspektus) priklausys nuo konkrečių išorinių ir vidinių ekonominių, teisinių ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos tokių sprendimų priėmimui ir jų efektyviam įgyvendinimui. Investicijos, teisės aktų nustatyta tvarka, bus derinamos su reguliuojančiomis institucijomis.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, jog Analizė jokia apimtimi nėra ir neturi būti laikoma vykdomo Išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimo (Nr. 423256) dokumentų dalimi. Visa dalyvavimui pirkime suinteresuotiems tiekėjams reikalinga informacija pateikiama CVP IS sistemoje, skiltyje „Pirkimo dokumentai“.

2017 m. parengta Analizė skelbiama viešai siekiant informuoti tiek visuomenę, tiek suinteresuotus pirkimo dalyvius apie ESO turėtas Išmaniosios energijos apskaitos diegimo Lietuvoje prielaidas.

Informacija apie konkrečius sprendimus dėl išmaniosios apskaitos diegimo projekto įgyvendinimo, jeigu juos būtina viešai atskleisti, bus atskleista laikantis teisės aktų, reglamentuojančių tokios informacijos viešą atskleidimą, reikalavimų bei užtikrinant suinteresuotų šalių reikiamą, pakankamą ir išsamų informavimą bei skaidrumo principų įgyvendinimą.

Analizių dokumentai: 2012 m. ir 2017 m.

2012 m. kaštų naudų analizė

2017 m. kaštų naudos analizė I dalis

2017 m. kaštų naudos analizė II dalis