*alt_site_homepage_image*
lt
en

Priimtas sprendimas sudaryti sutartį ESO išmaniųjų skaitiklių pirkime

Priimtas sprendimas sudaryti sutartį ESO išmaniųjų skaitiklių pirkime

Bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkime, po geriausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo sėkmingo praktinės atitikties įrodymo, priimtas sprendimas sudaryti sutartį su tiekėju. Tai – labai svarbus žingsnis projekto įgyvendinimo link. Išmaniųjų skaitiklių dėka gyventojai galės paprastai ir suprantamai matyti savo suvartojimo duomenis, analizuoti juos, keisti vartojimo įpročius, o bendrovė greičiau ir tiksliau nustatyti bei šalinti gedimus, įgalinti rinkos dalyvius bei efektyvinti tinklo veiklą.

Išmanieji skaitikliai nuotoliniu būdu perduos suvartojimo duomenis ir tinklo parametrus. Viena iš didžiausių naudų – tai, kad stebėdamas detalią informaciją apie suvartojimą, vartotojas galės priimti sprendimus, leidžiančius taupyti. Skaitiklių dėka nebereikės nurašinėti rodmenų ir sąskaitos bus išrašomos pagal pačių skaitiklių automatiškai pateikiamus vartojimo rodmenis. Išmanieji skaitikliai taip pat įgalins rinką – dėl jų rasis įvairios naujos paslaugos ir įvairesni tarifų planai, kurie skatins vartoti energiją dar efektyviau ir dėl to mokėti mažiau.

Apie išmaniosios apskaitos viešajame infrastruktūros pirkime sudarytą pateiktų pasiūlymų eilę bendrovė skelbė šių metų vasario 9 d. Pasiūlymai buvo įvertinti remiantis ekonominio naudingumo kriterijais. Po pateiktų pasiūlymų eilės sudarymo, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas Sagemcom Energy & Telecom SAS vykdė pasiūlytų skaitiklių ir sistemų praktinį atitikties įrodymą (angl. proof of concept).

Siekiant įsitikinti ar siūlomi sprendimai atitinka išmaniosios apskaitos infrastruktūrai iškeltus tikslus, praktinės atitikties įrodymo metu buvo atliktas išmaniųjų elektros skaitiklių prototipų testavimas, ištestuota išmaniosios apskaitos informacinė sistema. Taip pat įvykdytas visų komponentų testavimas. Įvertintas ir išmaniosios apskaitos infrastruktūros sprendinio veikimas pagal iškeltus svarbiausius rodiklius, tokius kaip duomenų surinkimo kokybė, kritinių įvykių fiksavimas ir perdavimas sistemai, duomenų sąskaitybos procesui parengimas ir panašiai.

Tiekėjui sėkmingai pademonstravus visus reikiamus parametrus, jo pasiūlymas yra laikomas atitinkančiu pirkimo specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija leido sudaryti šį sandorį. Sutartį ESO planuoja pasirašyti praėjus sutarties pasirašymo atidėjimo terminams, kurių metu kiti pirkimo dalyviai gali teikti pretenzijas – balandžio mėn. pabaigoje–gegužės mėn. pradžioje.

Sutarties vertė yra iki 75 mln. eurų be PVM. Ji apims iki 1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių tiekimą, duomenų surinkimo bei valdymo informacinių technologijų sprendimą ir jo diegimą bei ryšio paslaugas, sprendimo vystymo ir palaikymo paslaugas dešimties metų laikotarpiui.

Bendra išmaniosios apskaitos infrastruktūros projekto investicijų vertė siekia iki 150 mln. eurų ir yra suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (VERT), kuri nustatys kaip ir kada investicijos bus įtraukiamos į tarifą. Šią sumą sudaro ne tik aukščiau įvardinta sutartis. Visa skaitiklių diegimo programa apima ir kitus, su programos įgyvendinimu susijusius aspektus. Tai diegimo darbai bei kita įranga, esamų sistemų vystymas, kitų susijusių informacinių technologijų kūrimas bei paslaugos ir klientų bei visuomenės informavimas.

Išmaniųjų skaitiklių diegimo darbai gyventojams, kurie per metus naudoja daugiau nei 1 tūkst. kWh elektros, bei verslo įmonėms bus pradėti įgyvendinti šių metų ketvirtą ketvirtį, o baigti iki 2023 m. pabaigos. Nuo 2024 m. bus diegiama visiems likusiems klientams. Tai padės pasiekti tiek išmaniųjų skaitiklių programos naudas – didinti tinklo patikimumą, greitinti gedimų nustatymą jų pašalinimą, įgalinti rinkos dalyvius bei siekti energetinio efektyvumo – tiek įgyvendinti Europos energijos vartojimo efektyvumo planus bei tikslus.

Skaitiklių diegimą numatoma pradėti vykdyti 2021 m. pabaigoje. Iki to laiko bus tęsiami parengiamieji darbai, o detalesnė komunikacija apie skaitiklių diegimo plano įgyvendinimą gyventojus pasieks jau šių metų trečiąjį ketvirtį.